Výsledky vyhledávání pro vlastnost na i

ALEGORIE vlastnost vyjádřená lidskou postavou ve výtvarném umění
GEOFYZIKA nauka o fyzikál. vlastnostech země včetně vzduš. a vodního obalu
GEOMETRIE nauka o vlastnostech a vzájemných vztazích prostorových útvarů
GRAFOLOGIE nauka o písmu jako výrazu psychických vlastností pisatele
IMPREGANCE nasycení hmoty jinou látkou k dosažení žádaných vlastností
KLUZKOST vlastnost náledí
SPOJITOST jedna ze zákl. vlastností funkcí
ZNAK vlastnost dědičná
ZOLOVĚT nabýt vlastnosti olova
ŽELÉ přípravek připomínající vzhledem a vlastnostmi rosol