Jak vyhledávat v databázi

Při vyhledávání je třeba vyplnit alespoň jedno z políček Legenda a Výraz. V případě, že jsou vyplněny obě políčka, vyhledá se záznam, který vyhovuje oběma podmínkám.

Legenda

Legenda je popis výrazu, který je třeba vepsat do políček křížovky.

příklad: mužské jméno

Výraz

Výraz je text, který se vyplňuje do políček křížovky. Jelikož ho zpravidla neznáme, při vyhledávání se nejčastěji toto políčko využívá spolu se zastupujícími znaky _ a % (viz dále).

příklad: _a_a_
(všechny záznamy, jejichž vpisování výraz sestává z pěti písmen, kde 2. a 4. písmeno je "a")

_ (podtržítko)

Operátorem _ se nahradí právě jedno neznáme písmeno.

příklad: Pr_ha

% (procento)

Operátorem % se nahradí libovolný počet neznámých písmen.

príklad: Pra%a(vyhovuje Praha, ale i Prabarva, Pracela a podobne)

Velikost písmen

Při hledání se nerozlišují velká a malá písmena.

Dvouznakové písmeno (ch)

Při vyhledávání zastupujícím znakem _ se písmeno ch považuje za jedno písmeno.