Výsledky vyhledávání pro vlivn

AGITACE ovlivňování myšlení a chování
ENZYM látka bílkovinná ovlivňující reakce
FERITIN bílkovina ovlivňující přeměnu železa v těle
LOBBY skupina lidí ovlivňující veřejné činitele s cílem prosadit své zájmy
ORTOGENEZE vývoj trvale ovlivňovaný okolním prostředím
VLIVOVÝ vlivný
ZMANIPULOVAT ovlivnit