Výsledky vyhledávání pro stm

ALTERNATIVA volba mezi dvěma možnostmi
BELÉTAGE poschodí zámku se společenskými místnostmi
ČNÍT stmět
FONTANELA štěrbina zarostlá vazivem mezi kostmi (anat.)
HNÁTIVÝ se sil. kostmi končetin (říd.)
HOMOPLASIKA nahrazování poškozených ústrojí částmi téhož druhu
JEDNOBRAN část obvodu související s jinými částmi obvodu jen dvěma svorkami
MIGRÉNA onemocnění se záchvatovými bolestmi hlavy
MIKROLOG člověk zabývající se podrobnostmi a malichernostmi
MIKROLOG kdo se zabývá podrobnostmi