Výsledky vyhledávání pro různice

ARBELOS obrazec geometrický tvořený třemi polokružnicemi
CIRCUNFERENCIA španělsky kružnice
ELIPSA kružnice deformovaná
EPICYKLOIDA druh křivky opisovaný bodem kružnice
HÁDKA různice
KRAMOL různice (zast.)
OKRUH kružnice
ORTODROMA oblouk hlavní kružnice
PŘE různice
SPOR různice