Výsledky vyhledávání pro dpera

ATLANT podpěra
ATLANT podpěra balkonu
FRANCKA podpěra
HŮL podpěra
KRAKOREC podpěra jedním koncem zakotvená ve zdivu
OPĚRA podpěra
OPORA podpěra
VZPĚRA podpěra šikmá namáhaná tlakem
ZOLÁK podpěra v tunelové štole