Výsledky vyhledávání pro nabít

ELEKTRON elektr. nabitá částice
INFLUENCE nabití těles el. nábojem v blízkosti jiného el. náboje (z lat.)
ION částice atomu nabitá
ION částice elektricky nabitá
ION částice nabitá
ION elektricky nabitá částice
ION nabitý atom
IONT částice atomu nabitá
IONT částice elektricky nabitá
IONT částice nabitá