Výsledky vyhledávání pro vlev

LEFT anglicky vlevo
ÚSTÍ místo kde se vlévá řeka
ÚSTIT vlévat se
VPADAT vlévat se (zast.)
VTÉKAT vlévat se