Výsledky vyhledávání pro núŤ

ABDIKACE zřeknutí se trůnu
ABDIKACE zřeknutí se úřadu
ABJUDIKACE zamítnutí žaloby
ABJUDIKACE zamítnutí žaloby soudem
ABJURACE zřeknutí se něčeho
ABJURACE zřeknutí se víry nebo učení přísežně veřejně
ABOLICIONISMUS hnutí za zrušení otroctví v usa
ABSORPCE vsáknutí
ABSTENCE zřeknutí se nějakého práva
ADHESE přilnutí