Výsledky vyhledávání pro vyzáblý

LUČÁK vyzáblý člověk (nář.)
VPADLÝ vyzáblý
VYČAPLÝ vyzáblý (říd.)