Výsledky vyhledávání pro jedn zvuk

BEL jednotka intenzity zvuku
DECIBEL jednotka intenzity zvuku
FORMANS jedna ze složek rozhodujících o barvě zvuku
MONOFONIE záznam z reprodukce zvuku jedním kanálem
SAB zkr. jednotky zvuk. pohltivosti
SABINE jednotka zvukové pohltivosti