Výsledky vyhledávání pro Lisani

FADING kolísání intenzity rádiového
FADING kolísání intenzity rádiového nebo televizního příjmu
GYROSTAT zařízení zeslabující kolísání lodí
LIMNIGRAF přístroj ke sledování kolísání vodní hladiny
NUTACE kolísání zemské osy (periodické)
NUTACE kolísání zemské osy periodické
NUTACE kolísání zemské osy způsobené přitažlivou silou měsíce
TURBULENCE kolísání proudu kapalin
TURBULENCE kolísání rychlosti
TURBULENCE kolísání směru nepravidelné