Výsledky vyhledávání pro čať slova

ANAFORA opakování slova na začátku veršů
ANAFORA opakování téhož slova na počátku veršů nebo vět
EPANAFORA opakování téhož slova na počátku a konci verše
EPANASTROFA opakování téhož slova na počátku a konci verše
INCIPIT slova textu začáteční
INICIÁLA písmeno velké počáteční u slova
PALILOGIE opakování téhož slova na konci jednoho a na začátku druhého verše