Výsledky vyhledávání pro zvestova

BADB bohyně zvěstovatelka vítězství nad mořskými obry
BADB bohyně zvěstovatelka vítězství nad mořskými obry (irská)
HLÁSAT zvěstovat
OHLÁSIT zvěstovat
OZNÁMIT zvěstovat
ZJEVENÝ zvěstovaný
ZJEVIT zvěstovat
ZJEVOVAT zvěstovat
ZJEVOVATEL zvěstovatel
ZVĚSTOUN zvěstovatel (říd.)