Výsledky vyhledávání pro zneh

AFEL bod na dráze oběžného tělesa nejvíce vzdálený od slunce
AFELIUM bod na dráze oběžného tělesa
AFELIUM bod na dráze oběžného tělesa nejvíce vzdálený od slunce
AFTY puchýře u paznehtníků
AKANT paznehtík
AKANT paznehtník
AKANTY paznehtníky
AKUSTIKA nauka o mechanickém kmitání a vlnění pružného prostředí
APROXIMACE postup ve tvorbě přibližného matematického modelu
BM zkr. běžného metru