Výsledky vyhledávání pro zkoumat

BÁDAT zkoumat
CENZUROVAT zkoumat obsah tiskovin úřední cestou
HLOUBAT zkoumat
OBADAT prozkoumat (zast.)
OBÁDAT prozkoumat (zast.)
OHLEDAT prozkoumat
OPÁTRAT prozkoumat (říd.)
ZJISTIT vyzkoumat
ZKOUMAČ zkoumatel (říd.)
ZKUMEC zkoumatel (říd.)