Výsledky vyhledávání pro zb

ABORRASCADO španělsky rozbouřený
ACA asistenční služba zkr.
ACETYL radikál jednovazbový odvozený od kyseliny octové
ACETYLEN bezbarvý hořlavý plyn pro sváření
ACOLTELLO klasovitá vazba zdiva
ACYL radikál jednovazbový odvozený od kyseliny octové
ACYL zbytek odvozený od karbolové kyseliny
ADMINACE hrozba (lat.)
ADORACE zbožné uctívání
ADORÁTOR zbožňovatel (kniž.)