Výsledky vyhledávání pro z listiny

BULY papežské listiny
EKLOGA výtah z listiny
CHARTY základní listiny práv
INDORSÁT poznámka na zadní straně listiny
REGESTA výtah z listiny