Výsledky vyhledávání pro xii

ASÉN bulharský král xiii. stol.
CHENDŽER egyptský král xiii. - xiv. dynastie (říše)
CHENDŽER egyptský král xiii.g xiv. dynastie (říše)
ŠESONK egyptský král xxii. dynastie (říše)
TAKELOT egyptský král xxii. dynastie (říše)