Výsledky vyhledávání pro vyvrelina

AMFIBOLOVEC tmavá zrnitá hlubinná vyvřelina
DEGMATIT vyvřelina žulová
GABRO vyvřelina
GABRO vyvřelina hlubinná
GAUITERIT vyvřelina žilná
GRANIT vyvřelina
LAMPROFYR vyvřelina
LAMPROFYR vyvřelina temná
PEGMATIT vyvřelina žilná
SMOLEK vyvřelina sklovitá