Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhledávání pro vykonáv

AGENS vykonavatel (lat.)
BOY hoch přijatý k vykonávání posluhy
ČINIT vykonávat
DEFICIENT kněz na odpočinku pro nezpůsobilost vykonávat kněž. povolání
EFEKTUÁL vykonavatel politic. programu
ENERGIE síla schopná vykonávat práci
EXEKUTOR vykonavatel
GANG skupina osob vykonávající nedovolenou činnost
IMIBE vykonavatel oběti a příjemce chrámových darů v japonsku
JMENOVÁNÍ akt veřejného práva určující osobu k vykonávání funkce