Výsledky vyhledávání pro vně

AASEN autor spisovné norštiny
AASEN norský tvůrce spisovného jazyka
ADAPTÉR zařízení přídavné
ADHEZIVA náplasti a lepicí prostředky k upevnění obvazu
ADITIVA látky přídavné
ADJECTIVE anglicky přídavné jméno
ADJEKTIVUM přídavné jméno
ADVENTISMUS hlavně v usa
AFRODISIAKA látky mající pohlavně dráždivý účinek
AGGER opevnění starořímské