Výsledky vyhledávání pro veliteĺ

ABNÉR velitel saulova vojska
ADMIRÁL velitel lodi
ADMIRÁL velitel loďstva
ADMIRÁL velitel námořní nejvyšší
ADMITALITA velitelství vál. loďstva
AGATHOKLÉS velitel vrchní s plnou mocí
ATABEK kozácký velitel
ATABEK velitel kozácký
ATABEK velitel tatarský
ATAMAN kozácký velitel