Výsledky vyhledávání pro výklenek

ABRI výklenek skalní (obydlí pravěkého člověka)
AEDICULA výklenek ve zdi
APSIDA výklenek
APSIDA výklenek polokruhový
APSIDA výklenek pro hlavní oltář
APSIDA výklenek ve zdi
EDICULA výklenek ve zdi orámovaný
EDIKULA výklenek se sochou
EDIKULA výklenek ve stěně pro sochu
EDIKULA výklenek ve zdi
EDIKULA výklenek ve zdi orámovaný
EMPORA výklenek v chrámu
EXEDRA výklenek polokruhový
LOCULUS výklenek (italsky)
LOCULUS výklenek k uložení urny v starořímských hrobkách
MIHRÁB výklenek v mešitě
MIHRÁB výklenek v mešitě k modlení
MIHRÁB výklenek v mešitě obrácený k mekce
NIKA výklenek polokruhový
NIKA výklenek ve zdi
TABERNÁKL výklenek s dvířky vedle oltáře
TABERNÁKUL výklenek s dvířky vedle oltáře
TABERNÁKULUM výklenek s dvířky vedle oltáře
TOKONOMA výklenek japonského domu
TOKONOMA výklenek pro zavěšování obrazů v japonském domě