Výsledky vyhledávání pro uznava

AKCEPTOVAT uznávat
AUTORITA obecně uznávaný znalec
AUTORITA osobnost uznávaná
AUTORITA vážnost uznávaná
AUTORITY uznávaní odborníci
DETERMINISMUS názor uznávající příčinnou podmíněnost jevů
HENOTEISMUS náboženství které uznává více bohů ale uctívá jen jednoho
CHVÁLIT uznávat
RESPEKTOVAT uznávat
RESPEKTOVAT uznávat někoho