Výsledky vyhledávání pro usazenina

AGLOMERÁT sypká či pevná usazenina
CMER cmour (usazenina po přepuštění másla) (nář.)
CMER cmour (usazenina po přepuštění másla)(nář.)
CMER usazenina po přepuštění másla
CMOUR usazenina po přepuštění másla
DROS usazenina dehtu
FLYŠ usazenina jílovitá
FLYŠ usazenina mořská
HLEN usazenina
HNILOKAL usazenina z odumřelých organismů na dně stojatých vod
HUMOLIT usazenina z odumřelých organismů za nedostatku kyslíku
KAL usazenina
KAL viz usazenina
LIMNOKALCIT usazenina vápencová ze sladkých vod
PSAMIT usazenina sypká úlomková
PSEFIT usazenina sypká úlomková
RUDIT usazenina hrubozrnná
RUDIT usazenina sypká úlomková
SEDIMENT usazenina
SEDIMENT usazenina tuhých částic v kapalině
SILICIT usazenina křemitá
SILT usazenina sypká úlomková
SLÍN jílovitá usazenina
SLIZ usazenina
ŠLAM usazenina uhelného prachu