Výsledky vyhledávání pro určitě na 7 písmen

DIALEKT užívaný na určitém území
ELEMENT část celku určitého
ENDEMIE epidemie trvale zamořující určité oblasti
ENDEMIE onemocnění objevující se jen v určité oblasti
ENDEMIE výskyt nakažlivých chorob v určité oblasti v delším časovém období
ENDEMIT druh omezený výskytem na určité území
ENDEMIT druh omezený výskytem na určitém území
ENDEMIT druh žijící jen na určitém území
ENDEMIT rostlina nebo živočich vyskytující se jen v určitém kraji
ENDEMIT rostlina vyskytující se pouze na určitém místě