Výsledky vyhledávání pro určité slov

ISTO slovensky určitě
ISTO určitě (slov.)
KÓD zkr. smluvená pro určité slovo
KÓD značka smluvená pro určité slovo
ONOMATOMANIE strach z vyslovení určitého slova nebo čísla
SIGLA zkr. smluvená pro určité slovo
SIGLA značka smluvená pro určité slovo