Výsledky vyhledávání pro určíť

AGENT člověk vyslaný s určitým posláním
AGITACE vysvětlování a rozšiřování určitých idejí
AGONISTA lék podporující určitou funkci
AKCIE část základního jmění a. s. o určité jmenovité hodnotě
AL člen arabský určitý
ALERGICKÝ přecitlivělý na určité látky
AMBIGUITA neurčitost v řeči
AN anglický neurčitý člen
AN člen anglický neurčitý
ANAFYLAXE přecitlivělost na určité léky