Výsledky vyhledávání pro uklada

AMYLOIDÓZA ukládání bílkovin amyloidu v orgánech člověka
BETONÁŽE ukládání betonu
DEFINITOR kněz dohlížející na ukládání a vybírání daní z beneficí
FLUVIÁLNÍ vzniklý vymílací a ukládací činností vodního toku
KOLUMBÁRIUM stavba pro ukládání uren s popelem zesnulých do výklenků
KOLUMBÁRIUM stavba s výklenky pro ukládání uren s popelem zesnulých
ODKALIŠTĚ nádrž vodní k ukládání kalů
OXALOSA ukládání krystalů šťavelanu vápenatého
OXALÓZA ukládání krystalů šťavelanu vápenatého
PETRIFIKACE zkamenění tkáně ukládáním vápenných solí