Výsledky vyhledávání pro ukazova

DEIKRITICKÝ ukazovací
DEIXE ukazování
CHRONODEIK ukazovatel času
INDEX ukazovák
ONEN ukazovací zájmeno
PŘEDVÁDĚT ukazovat
SMĚRNÍK ukazovatel směru
SMĚROVKA ukazovatel
SMĚROVKA ukazovatel směru
sloven. ukazovací zájmeno