Výsledky vyhledávání pro tma c

AMFIBOLIT tmavozelená bazická hornina
DALAMÁNEK pečivo z tmavé mouky
DEEP anglicky tmavý
DUSK anglicky tma
GUAJAK strom tropický poskytující cenné tmavě hnědozelené dřevo
CHLUM část hartmanic
IZOFEMY spojnice míst se stejně velkým obrazem tmavých nerostů
KUNDRATICE část hartmanic
MYS promontorium (výběžek do tmavší části měsíčního povrchu)
REGENT hejtman zemský staročeský