Výsledky vyhledávání pro ten aj ten

ABANDON opuštění věci majitelem
EGUTACE rozrušování dna a stěn jeskyň skapávající vodou
HOLOMERIE počet článků úplný u členovců při opuštění vajíčka
JEHNĚDA květenství připomínající hustý klas
KYVELÁŽ konstrukce k zajištění hloubené jámy v hornictví
NÁDRŽ část vodního toku se vzdutím pro zajištění plavební hloubky
OPEN turnaj tenisový otevřený
OSÍDLENÍ rozmístění lidských sídel v krajině
POBŘIŠNICE blána tenká lesklá vystýlající pobřišnicovou dutinu
PODÁNÍ zahájení hry v tenise