Výsledky vyhledávání pro stenA

ALEJ stěna tvořená řadou stromů a keřů
AUTOKLÁV silnostěná hermeticky uzavřená nádoba
BARNABITKA mlčenlivá opuštěná žena
BĚDOVAT sténat
CIBULE báze lodyhy ztluštěná
CLONA zástěna
ČELBA stěna porubní
ČELNICE stěna železničního vozu
ČELO stěna porubní
DIAFRAGMA mezistěna