Výsledky vyhledávání pro stanoviť

IBRAHÍM autor kaaby v mekce a stanovitel pravidel pouti
JÍROVEC rostlina kaštanovitá
JMENOVAT ustanovit
MAĎAL rostlina kaštanovitá
NOMINOVAT ustanovit
OZNAČIT stanovit
PLANTEAR španělsky stanovit
STANOVIT ustanovit
TERMINOVAT stanovit lhůtu
TERMINOVAT stanovit termín něčeho