Výsledky vyhledávání pro sta na 3

JACQUERIE označení protifeudál. povstání francouz. rolníků v r.1358
JACQUERIE označení protifeudálního povstání francouz. rolníků v roce 1358