Výsledky vyhledávání pro spis zas

ČMARYKÁŘ špatný spisovatel (zast.)
RECEPIS potvrzení o přijetí svěřených peněz nebo úředních spisů (zast.)
REGISTRÁTOR správce spisovny (zast.)
REPOSITURA spisovna (zast.)
REPOZITURA spisovna (zast.)
ŠRIFT spis (zast.)
USPĚŠNIT uspíšit (zast.)