Výsledky vyhledávání pro souvislá řada

ČÁRA řada bodů souvislá
ČAS řada splývajících okamžiků souvislá
SLED řada souvislá
SLED souvislá řada