Výsledky vyhledávání pro slova na ň

ANAFORA opakování slova na začátku veršů
ANAFORA opakování téhož slova na počátku veršů nebo vět
ANTONYMA slova protikladná
APIFORA opakování téhož slova na konci veršů nebo vět
APOKOPA odsouvání hlásky na konci slova
APOKOPA vypouštění hlásek na konci slova
APOKOPA vypouštění hlásky na konci slova
APOKOPA vypuštění hlásky na konci slova
APOKOPA zánik hlásky na konci slova
ATRAKCE změna tvaru slova podle jiného