Výsledky vyhledávání pro slová ä

ABREVIACE částečné vypsání slova
ANAFORA opakování slova na začátku veršů
ANAFORA opakování téhož slova na počátku veršů nebo vět
ANT praslovan
ANT slovan v byzantském prostředí
ANT staroslovan
ANT východoslovan
ANTONYMA slova protikladná
APIFORA opakování téhož slova na konci veršů nebo vět
APOKOPA odsouvání hlásky na konci slova