Výsledky vyhledávání pro slos

AGRESE útok proti nezávislosti státu
AUTONOMIE nezávislost
CONTINUIDAD španělsky souvislost
DISKONTINUITA nesouvislost
EMANCIPACE nezávislost
FILIACE závislost
GRAF křivka znázorňující závislost dvou veličin
IDIOPATICKÝ vzniklý samostatně (ne v souvislosti s něčím)
INKOHORENCE nesouvislost
JEFFERSON autor americké deklarace nezávislosti