Výsledky vyhledávání pro skolsky

CATEDRÁTICO španělsky vysokoškolský profesor
DĚKAN funkcionář vysokoškolský
DOCENT pedagog vysokoškolský
DOCENT učitel vysokoškolský
DOCENT vysokoškolský titul
ORDINÁŘ profesor vysokoškolský
ŠKOLNĚ školsky (říd.)