Výsledky vyhledávání pro sjednocení sil

PANARABISMUS úsilí arabských zemí o sjednocení
PANGERMANISMUS úsilí o sjednocení němců s ovládnutím jiných národů
PANSLAVISMUS hnutí osvícenské usilující o sjednocení slovanských národů
UNITARISMUS úsilí o sjednocení všech složek v jednotný celek