Výsledky vyhledávání pro sesť

AARIT šesterečný nerost
ADIKIA řecká sestra diké
ADIKIA sestra diké
AIŠVARJA jedna ze šesti kvalit íšvary (osobního boha) v hinduizmu
AITHER syn boha ereba a jeho sestry nykty
ALAKŠMÍ sestra lakšmí
ALEXANDRIN šestistopý jambický verš
ALEXANDRIN verš jambický šestistopý
ALEXANDRIN verš šestistopý jambický
ANATTA jeden ze tří příznaků charakterizujících věci sestavené (buddh.)