Výsledky vyhledávání pro sahnout

ABARCAR španělsky obsáhnout
ACERTAR španělsky zasáhnout
ACHIEVE anglicky dosáhnout (něčeho)
DOBYTI dosáhnouti
DOCÍLIT dosáhnout
DOCÍLITI dosáhnouti
DOJÍT dosáhnout
DOLEHNOUT zasáhnout
CHYBIT nezasáhnout
NABRÁNIT dosáhnout bráněním (říd.)