Výsledky vyhledávání pro rozhlasu

BC anglická zkr. rozhlasu
ČRO zkr. českého rozhlasu
OČR orch. čes. rozhlasu
RDF německá zkr. rozhlasu
RECIPIENT příjemce (např. posluchač rozhlasu n. televize)
RTF zkr. francouzského rozhlasu a televize
ZÍB bývalý český recitátor pražského rozhlasu