Výsledky vyhledávání pro rovnova

AFEKT porušení duševní rovnováhy
BALANC rovnováha hovor.
BALANCOVAT udržovat rovnováhu
BALANCOVATI udržovati rovnováhu
BILANCE soustava číselná vyjadřující rovnováhu mezi ekonomickými veličinami
FRUSTRACE narušená psychická rovnováha člověka
FRUSTRACE narušení psychické rovnováhy člověka
GEOSTATIKA nauka o rovnováze tuhých těles
HEBEFRENIE porucha duševní rovnováhy u dospívající mládeže
HYDROSTATIKA nauka o rovnováze kapalin