Výsledky vyhledávání pro rotil

ABORÁLNÍ jsoucí na protilehlém konci těla (anat.)
ANTIPOPULAR španělsky protilidový
AVIDITA rychlost vazby antigenu na protilátku
BAKTERIOLYSIN protilátka v krvi rozpouštějící bakterie
BAKTERIOLÝZA rozpouštění bakterií působením enzymů či protilátek
CONTRAPUESTO španělsky protilehlý
DIAMETRÁLNÍ protilehlý
FLAK dělo protiletadlové
FOLIO strany v obchodních knihách protilehlé
IMUNOGLOBULINY protilátky