Výsledky vyhledávání pro reč jazyk

GLOTOGONIE nauka o vzniku lidské řeči a jednotlivých jazyků
GLOTTOGONIE nauka o vzniku lidské řeči a jazyků
GRE kód jazyka novořečtiny
GRK kód jazyka starořečtiny
HELÉNISTA znalec starořeckého jazyka a kultury
TUR kód jazyka turečtiny
TURKOLOG odborník ve studiu tureckého jazyka a kultury
TURKOLOGIE nauka o jazyku a kultuře tureckých národů