Výsledky vyhledávání pro prisúď

PREDIKACE vztah mezi podmětem a přísudkem ve větě